De STAR-methode wordt vaak gebruikt als interviewmethode bij een sollicitatiegesprek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. In dit artikel wordt de STAR-methode uitgelegd en laten we zien hoe jij je kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek door middel van de STAR-methode.

Wanneer gebruik je STAR?

Bij een sollicitatiegesprek komt het vaak voor dat je wordt gevraagd om voorbeelden en situaties te schetsen die laten zien dat je bepaalde kwaliteiten bezit. STAR kun je gebruiken om gestructureerd concrete voorbeelden en ervaringen te delen.

Hoe kun je STAR gebruiken?

Als sollicitant wordt je in een sollicitatiegesprek vaak gevraagd naar het geven van voorbeelden en het schetsen van situaties die aantonen dat je bepaalde competenties bezit. Door de Situatie, Taak, Actie en het Resultaat stapsgewijs toe te lichten kun je je competenties goed onderbouwen. De STAR wordt vaak uitgebreid met een vijfde stap: Reflectie.

Situatie

Wat was de situatie? Leg in het kort uit wat de situatie was.

Taak

Wat waren je taken en wat werd er in deze situatie van je verwacht? Beschrijf je rol en leg uit wat je wilde bereiken.

Actie

Wat heb je concreet gedaan? Leg uit wat je gedaan hebt, waarom je het hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan en van welke competenties je hiervoor gebruik hebt gemaakt.

Resultaat

Wat was het resultaat van de acties die je hebt ondernomen?

Reflectie

Wat ging er goed en wat ging er fout? Wat zou je de volgende keer anders doen? Reflecteer hier op het resultaat.

Voorbereiding voor sollicitatiegesprek

Het is verstandig om de STAR-methode als voorbereiding op je sollicitatiegesprek te oefenen. Het startpunt is het functieprofiel van de vacature waarop je hebt gesolliciteerd. Bekijk naar welke vaardigheden en competenties je toekomstige werkgever op zoek is. Probeer bij elke vaardigheid en competentie alvast een werksituatie of algemene ervaring te bedenken waarin jouw capaciteiten goed naar voren kwamen. Oefen deze ervaringen door middel van de STAR-methode.

Een goed STAR-verhaal duurt ongeveer 2 minuten. Het is daarbij de bedoeling dat je het verhaal met veel energie en enthousiasme vertelt.

Voorbeeld STAR

Competentie: Klantgericht

Situatie:

Ik was medewerker van de klantenservice van een autogarage. Op een zaterdagmiddag, tegen het einde van de dag, belde een klant op. De klant had zojuist een ongeluk gehad, was nog in lichte shock en had zo snel mogelijk vervangend vervoer nodig.

Taak:

Ik was de eerste contactpersoon voor klanten die contact zochten met de autogarage. Ik moest dus na het aanhoren van het probleem direct met mogelijke oplossingen komen. In deze situatie was het zaak dat ik de klant geruststelde en zo snel mogelijk regelde dat het vervangend vervoer klaarstond.

Actie:

Ik heb direct geprobeerd de klant gerust te stellen. De klant was nogal geschrokken en zou ook nog eens een belangrijke afspraak missen. Ik ben dan ook direct vervangend vervoer gaan regelen. Omdat het al laat op de dag was zou het normaal gesproken even duren voordat het vervangend vervoer op locatie kon zijn. Ik heb kunnen regelen dat dit geval voorrang kreeg, zodat vervangend vervoer al binnen 30 minuten ter plekke was. Omdat ik al snel doorhad dat de klant behoorlijk in de problemen zat heb ik een stapje extra gezet om een goede service te bieden.

Resultaat:

De klant was ontzettend gelukkig met het feit dat er zo snel vervangend vervoer voor zijn neus stond.

Reflectie:

Het was goed dat ik de klant gerust heb kunnen stellen en dat ik snel de problemen heb opgelost. De volgende keer zal ik wel beter mijn andere collega’s op de hoogte stellen. Omdat ik dit niet goed had gedaan is de nazorg met deze klant niet helemaal goed gegaan. Mijn collega’s bij de garage wisten niets van het ongeluk, en daardoor is de klant tijdens de latere afwikkeling van de zaken soms niet helemaal goed bijgestaan.

STAR in je sollicitatiebrief

Je kunt de STAR-methode in beknopte versie ook gebruiken in je sollicitatiebrief. Bij het beschrijven van ervaringen die je hebt opgedaan bijvoorbeeld. Het component Reflectie kun je dan achterwege laten, en pas later toelichten in het sollicitatiegesprek.